Salangen IF-Turn -Gymnastikk og turn

Om oss

Om oss
RELATERTE DOKUMENTER
Ved skade

Salangen IF Turn er en allsidig og inkluderende klubb!

Vi er en idrettsklubb som baserer oss på gymnastikk og turn, og gir et treningstilbud til en bred aldersgruppe. Fra høsten 2015 har vi fått med oss 2-åringene, og de to eldste partiene har ingen øvre aldersgrense!

Vi er for at alle skal kunne begynne å turne hos oss, og på treningene er et fokus på tumbling, trampett, styrketrening, frittstående og lek. 

Det yngste partiet, 2-5 år, baserer seg mye på lek, og det at barna skal bli kjente og trygge på utstyret, og etterhvert mestre det godt.
1.- 4. klasse retter seg mer inn mot selve turndelen, og fra nå vil de ha mulighet til å reise med klubben til stevner rundt om i fylket.
Det året turnerene fyller 11 år kan de være med å konkurrere om de selv ønsker. Aspirantene avgjør selv om de ønsker å reise på konkurranser, og en har fokus på å ha det høy på turn. utvikle seg der en er. Rekrutt (5.-6.klasse), Junior (7.-10.klasse) og senior (9.klasse og opp) reiser på komkurranser. 

Dans er for gymnastene fra 7. klasse og oppover. Her er det fokus på bevegelse, dans, løft, pararbeid og styrke.

Hvert år deltar vi på Barnekretsturnstevnet (BKTS) med turnere fra 1.-6. klasse. Fokuset her er samhold, hygge og bli kjent med turnere fra andre klubber. Stevnet varer to dager med overnatting. Det er trening, lær på stevnet, mulighet for bading, kino, diskotek (avhengig av arrangør) og på søndagen er det en stor oppvisning med alle klubbene som deltar på stevnet. 

Når turnerene kommer opp i 7. klasse er det ungdoms- og voksenkretsturnstevnet, UVKTS, som er akuelt. Det er mye av de samme aktivitetene, men mer rettet for de litt eldre gymnastene. De som er med på dans-partiet vil også ha mulighet til  konkurrere i Gym For Life i løpet av helga.

For gymnastene som konkurrerer reiser vi på 1-2 konkurranser i året. Hovedsakelig er konkurransene i Troms fylke, men noen avholdes også i Narvik.

 

KONTIGENTER OG LISENSER

Innmelding og betaling:

Gymnastene møter på trening for å kunne melde seg inn, det kommer frister for innmelding for høst- og vårhalvår, ca en måned etter oppstart. Selv om vi har to opptak i året har vi kontingent for en hel sesong, som vil si at om en starter på høst eller etter jul må man betale for hele sesongen.

Gymnaster som har gått tidligere forholder seg rolig og venter på faktura på mail for å betale kontingent (obs meld fra om du endrer epostadresse).

Nye gymnaster må registrere seg på sif.turn.no og betale med bank id. Trykk på «bli medlem» i menyen i øvre del av siden. Siden må man fylle ut personalia, vi ser gjerne at det skrives foresattes navn i kommentarfeltet. Ta kontakt med leder hvis dere ikke har muligheter for å bruke bank id til betaling (kjent problem for institusjoner bla) eller at dere plages med registreringen.

Alle må skrive på pårørendeskjema, som ligger vedlagt i informasjonslefsen her hvis barnet skal starte på turn. Dette gjøres når gymnastene har bestemt seg for å gå på turn og de to prøvetreningene er over. Før dette er gjort er det hensiktsmessig at foresatte er med barna på treningene uavhengig av alder i fall det skulle være nødvendig å få tak i foresatte (skader etc). Dette betyr at senest på barnets 3.trening må ferdigutfylt pårørendeskjema gis til trener. (Vær snill og ikke brett eller krøll skjemaet).

På pårørendeskjema må det samtykkes til deltakelse på dugnader, innmeldelse i facebokkgruppe og ellers ordensregler. Vi informerer om at alle kan bli satt opp på dugnad på arrangementer selv om egne barn ikke skal delta, og det gjelder for hele sesongen uavhengig om barnet velger å slutte underveis.

Vår kommunikasjon til foresatte og gymnaster går gjennom facebook på gruppa «SIF TURN», en side på facebook man kan like som heter «Salangen IF Turn» og på hjemmesiden; sif.turn.no. I tillegg har hvert parti en egen facebookgruppe.

 

Gymnaster som deltar på flere parti betaler 200 kr pr ekstra parti. Og det er 100 kr i søskenrabatt. (OBS, angående søsken må det gis beskjed til Knut Reite for å få riktig faktura, da vi ikke har helt kontroll over hvem som er søsken)

Trenere og barn av trenere/dugnadskomité/styret betaler 200 kr pr år.

 

Til sist vil styret i Sif Turn informere om at vi har vedtatt at økonomi ikke skal stå i veien for barns deltakelse i klubben og ber foresatte som har utfordringer med å få betalt kontingent, drakt og/eller stevner om å rette en forespørsel til styret ved Isabel Sørensen, Knut Reite, Elisabeth Westgaard, Charlotte Olsen eller Maylen Kristoffersen om fritak. Det trengs ingen dypere utgreiing, men et enkelt spørsmål for å få det vurdert.

 

DRAKTER, OVERTREKKSJAKKER OG ULLSOKKER

Bekledning:

  • Sport 1 selger SIF jakker som vi bruker. Disse er helt røde, Sport 1 Sjøvegan vet hvilke. Disse brukes under defilering på stevner og det gjør det generelt lettere for trenere og reiseledere å gjenkjenne SIF-barna i et «hav» av barn på stevner.

 

  • Vi ønsker at gymnastene fra 1.klasse og oppover kjøper seg turndrakt og tilhørende underdel.

Turndrakt jente: https://www.tt-gymnastics.no/turndrak…/…/turndrakt-v561.html

Bukse 3/4 jente: https://www.tt-gymnastics.no/…/model-…/glatt-velur-sort.html

Turndrakt gutt: https://www.tt-gymnastics.no/…/turndrakt…/turndrakt-b41.html

Bukse gutt: https://www.tt-gymnastics.no/…/strekkb…/strekkbukse-b62.html

 

  • Vi har også fått et mønster på SIF TURN-ullsokker, slik at deltakerne kan få strikket seg ullsokker til bruk på stevner og oppvisninger. Det blir fort kaldt på føttene i pauser. Mønsteret finner dere på sif.turn.no eller dere kan be treneren om det.

 

Drakter er en fin julegaveidé 😊

Oppfordrer også foreldre til å organisere fellesbestiller slik at dere kommer unna frakten billigere.

Ellers på treninger trenger barna ordinære treningsklær, helst ikke veldig vide klær. Det beste er om de trener barfot, men om de ønsker kan de ha turnsokker.

Salangen IF Turn og Gymnastikk
Ringvegen 55
9350 Sjøvegan
Sif.turn@hotmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift